THẾ GIỚI KHÓA

demo mod custom

AGB - SCUDO DCK

AGB - SCUDO DCK
Kích cỡ : 70mm
Chức năng : Ruột khóa đặc trưng bởi hình thức đặc biệt của khóa đảo ngược bằng phẳng, với trùng lặp chỉ được phép của nhà sản xuất, AGB (DCK kiểm soát khóa kép), và chỉ sau một yêu cầu cụ thể của chủ sở hữu, có mã số Pin (hoạt động an ninh).Ruột khóa bảo đảm tiêu chu
Màu sắc : Màu bạc
Xuất xứ : ITALY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
SẢN PHẨM KHÁC

Tìm sản phẩm

Thương hiệu

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

Dự án